Fietsen als middel bij bereiken Global Goals

17 maart 2018
Fietsen Bikes

In september 2015 werden op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York 17 nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld. Deze Global Goals zijn een wereldwijde oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen, en te zorgen dat alle mensen van vrede en welvaart kunnen genieten. Als duurzame vervoerswijze en gezonde dagelijkse activiteit kan de fiets een grote rol spelen bij het bereiken van deze doelen.

Wereldwijd zo'n 2 miljard fietsen in gebruik

Wereldwijd zijn op dit moment naar schatting twee miljard fietsen in gebruik. In 2050 is dit aantal volgens voorspellingen opgelopen naar liefst vijf miljard. Investeren in de fiets als transportmiddel met duurzame fietsen en een verbeterde infrastructuur is dan ook noodzakelijk. Plus, het draagt volgens de World Cycling Alliance bij aan het verwezenlijken van liefst 11 van de 17 benoemde Global Goals dankzij het eenvoudige, duurzame, en goedkope karakter van de fiets, en de toegang en kansen die een fiets mensen biedt als transportmiddel.

Bekijk hieronder het overzicht van de 11 Global Goals en hoe de fiets hieraan bijdraagt:

Doel 1, 2 en 3

Doel 1: Geen armoede

De fiets is een betaalbaar en eenvoudig vervoersmiddel die mensen toegang biedt tot onderwijs, banen, markten en gemeenschapsactiviteiten.

Doel 2: Geen honger

Fietsen bieden toegang tot voedselmarkten, vergroot daarmee voedselopties en voedselproducten kunnen duurzamer vervoerd worden.

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn

Fietsen zorgt voor betere gezondheid door minder luchtvervuiling en broeikasgassen, en een verhoogde fysieke activiteit


Doel 4, 5 en 6

Doel 4: Gendergelijkheid

De fiets verbetert de toegang tot water, scholen, markten, en banen voor vrouwen en meisjes die door beperkte vervoersmiddelen anders ontoegankelijk zijn

Doel 5: Betaalbare en schone energie

Fietsen is een energie-efficiënte vorm van transport door e-cycling en gebruik menselijke kracht.

Doel 6: Waardig werk en economische groei

De fietssector creëert meer banen voor dezelfde omzet dan andere transportsectoren

Doel 7, 8 en 9

Doel 7: Innovatie en infrastructuur

Een toename in fietsers maakt het voor overheden eenvoudiger om infrastructuur uit te bouwen die menselijk welzijn bevordert en betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.

Doel 8: Duurzame steden en gemeenschappen

Fietsen is een efficiënte manier om dure en schaarse ruimte in stedelijke gebieden te benutten. Fietsen is bovendien een gezonde, schone en goedkope manier van vervoer.

Doel 9: Duurzame consumptie- en productiepatronen

Personen en goederen kunnen per fiets op een duurzame manier vervoerd worden. In veel steden kan 50% van de afgeleverde goederen per fiets gedaan worden.

Doel 10 en 11

Doel 10: Bestrijding klimaatverandering

Fietsen is een symbool voor het koolstofvrij maken van transport en de maatschappij.

Doel 11: Partnership voor duurzame ontwikkeling

Partijen uit de fietsindustrie werken samen om het gebruik van de fiets wereldwijd te promoten en ondersteunen ten einde duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Wil je meer weten over de Global Goals en hoe investering in de fiets hier aan bij kan dragen?