Fortrolighedserklæring

Royal Dutch Gazelle fortrolighedserklæring regulerer Royal Dutch Gazelle ("Gazelle") indsamling, brug og andre former for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores tjenester, Gazelle produkter og dette websted.

 

 Hvem er ansvarlig for at indsamle og behandle dine personoplysninger?

 

 

Gazelle (Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren, Holland) er den juridiske enhed, der er ansvarlig for al indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Gazelle produkter, tjenester og websteder.

 

GAZELLE er en del af Pon Holdings B.V., selskabets tilknyttede selskaber og datterselskaber ("Pon"). GAZELLE og Pon er forpligtet til at respektere og beskytte dit privatliv samt sikkerheden for de personoplysninger, du deler med os.

 

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

 

Når du vælger at registrere dine personoplysninger, kontakte os eller besøge vores websteder, indsamler vi nogle personlige oplysninger om dig. Vi kan behandle disse personoplysninger til følgende formål:

 1. til at kommunikere med dig på en personlig måde eller informere dig om Gazelle produkter eller tjenester;
 2. til at tilbyde kundeservice, herunder service vedrørende køb af tjenester eller produkter, opfyldning af garantiforpligtelser og indkaldelse af produkter til service hos os eller hos tilknyttede selskaber, og til at håndtere eventuelle forespørgsler eller klager;
 3. til at administrere og fuldstændiggøre dine køb af Gazelle produkter, herunder økonomisk og logistisk håndtering;
 4. til at administrere din konto;
 5. til at administrere din deltagelse i eventuelle konkurrencer, kampagner, undersøgelser eller indslag på webstedet;
 6. til at gennemføre markedsundersøgelser og forbedre vores forretning, tjenester og Gazelle produkter;
 7. til at udføre statistiske analyser og rapportering;
 8. til at tilbyde tjenester på internettet;
 9. til at kommunikere med deltagere og tilbyde et loyalitetsprogram;
 10. til at levere app-funktioner, herunder levering af relevante kommercielle meddelelser;
 11. til at levere efterfølgende kampagne- og markedsføringsmeddelelser bl.a. i forbindelse med direkte markedsføring og nye fokusområder;
 12. til at opfylde vores juridiske forpligtelser, bilægge tvister eller fuldbyrde vores aftaler;
 13. eller i henhold til hvad der ellers måtte fremgå på eller omkring det tidspunkt, oplysningerne indsamles.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?


Nøjagtigt hvilke personoplysninger, vi indsamler, afhænger af hvilke websteder, produkter eller tjenester, du bruger. Overordnet set er der tre kategorier af personoplysninger, som vi indsamler eller bruger:

 

De personoplysninger, du indtaster

Det er de personoplysninger, du indtaster, når du bruger vores websted, produkter eller tjenester. Disse oplysninger omfatter f.eks. dit navn, din adresse, dit køn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din alder, din fødselsdato, de GAZELLE-produkter, du købte, det brugernavn og den adgangskode, du opretter, bankoplysninger til køb af Gazelle produkter osv.

Oplysninger indsamlet via sensorer

Mange produkter er udstyret med én eller flere sensorer eller benytter sensorerne på de enheder, som produkterne leveres igennem. Sensorer kan for eksempel være GPS-modtagere, Wi-Fi- eller Bluetooth-modtagere, et kamera eller touch screens.

I henhold til formålene med behandlingen vil data, der via sensorer indsamles om dig og de anvendte enheder, blive sendt til GAZELLE og andre tredjeparter, der har brug for dataene til at levere de aftalte tjenester til GAZELLE.

 

Metadata

Det er data, der indsamles eller genereres automatisk, når du anvender Gazelle websteder, produkter eller tjenester. Metadata indsamles eller genereres ofte, når du bruger en computer eller en enhed og sender data via et computernetværk såsom internettet. Disse data omfatter data, der kan anvendes af brugergrænsefladen eller enhedens aktiviteter, samt IP-adresser, unikke enhedsidentifikatorer, MAC-adresser på Wi-Fi- og Bluetooth-enheder, cookies og data fra selve computeraktiviteterne.

 

 

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

                        
I tabellen herunder beskriver vi for hver indsamlingsmetode, de kategorier af personoplysninger der indsamles, og til hvilke formål vi behandler personoplysningerne:

 

Indsamlingsmetode

Kategorier af indsamlede personoplysninger

Formål med behandling af personoplysninger

Tilmelding til vores nyhedsbrev

-          De personoplysninger, du indtaster

Formålene beskrevet ovenfor: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 og 13

Kontaktformular fra kundeservice

-          De personoplysninger, du indtaster

Formålene beskrevet ovenfor: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 og 13

Oprettelse af GAZELLE-konto

-          De personoplysninger, du indtaster

Formålene beskrevet ovenfor: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13

Registrering af GAZELLE-produkt

-          De personoplysninger, du indtaster

Formålene beskrevet ovenfor: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13

Køb af GAZELLE-produkter på webstedet

-          De personoplysninger, du indtaster

Formålene beskrevet ovenfor: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13

Deltagelse i produktkampagner, begivenheder eller online-forum

-          De personoplysninger, du indtaster

Formålene beskrevet ovenfor: 1, 5, 6, 8, 11, 12 og 13

Besøg på vores websteder (cookies)

-          Metadata

NB: Vi henviser til vores cookiepolitik for GAZELLE for yderligere oplysninger

Formålene beskrevet ovenfor: 6, 7, 8, 11, 12 og 13

Log ind på vores websteder via sociale medier

-          De personoplysninger, du indtaster

NB: Vi får aldrig adgang til dine konti på sociale medier

Formålene beskrevet ovenfor: 1, 6, 7, 8, 11, 12 og 13

Brug af vores app

-          De personoplysninger, du indtaster

-          Oplysninger indsamlet via sensorer

-          Metadata

NB: Du bliver informeret om dette gennem fortrolighedserklæringen på app'en.

Formålene beskrevet ovenfor: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 13

 

Hvis du vælger at give dine personoplysninger på en af ovennævnte måder og give dit udtrykkelige samtykke eller besøge vores websteder og acceptere cookierne, giver du GAZELLE og dennes tjenesteudbydere tilladelse til at indsamle, lagre, bruge, videregive eller på anden måde behandle dine personoplysninger i forbindelse med ovennævnte formål.

 

Du har ret til når som helst at trække det samtykke tilbage, som du eventuelt har givet til at behandle dine personoplysninger.

Hvordan deler eller overfører vi dine personoplysninger?

Du bør være opmærksom på, at GAZELLE indgår i en koncern med PON, og at nogle afdelinger (som IT og markedsføring) kan være beliggende i Pon-selskaber i hele verden. Derfor kan dine personoplysninger blive delt inden for og/eller blive overført til andre selskaber i koncernen eller Pon-selskaber i hele verden.

GAZELLE kan også dele dine personoplysninger med eksterne tjenesteudbydere for at udføre visse behandlingsaktiviteter på vegne af GAZELLE. GAZELLE kræver, at disse tjenesteudbydere behandler og beskytter dine personoplysninger omhyggeligt. GAZELLE vil ikke, udover hvad der fremgår af denne erklæring, sælge, udleje, lease eller give dine personoplysninger til tredjeparter eller give dem mulighed for at benytte dine personoplysninger til egne formål.

GAZELLE eller Pon kan sælge (en del af) et selskab til et andet selskab. Hvis en sådan forretning vedrører GAZELLE, kan en sådan overførsel af ejerskab omfatte overførsel af dine personoplysninger til den nye ejer.

Vi vil derudover kun videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ved lov, hvis det er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe svig, hvis det er nødvendigt til bilæggelse af tvister eller i forbindelse med andre akutte legale behov, som afhængigt af omstændighederne vejer tungere end dine interesser, såsom vores virksomheds og vores medarbejderes sikkerhed.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

GAZELLE træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller uretmæssig behandling af disse oplysninger. Disse kan omfatte brug af registreringsformularer, kryptering af data og begrænsning af adgang til dine personoplysninger.

Du skal være opmærksom på, at nogle tredjelande ikke yder et passende beskyttelsesniveau for dine personoplysninger. Du kan dog være sikker på, at GAZELLE vil træffe passende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte fortroligheden af dine personoplysninger.

Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?

Efter du framelder eller sletter din konto, bliver dine personoplysninger slettet inden for en rimelig tidshorisont. Vi har en opbevaringspolitik og vil kun opbevare personoplysningerne til at opfylde vores juridiske forpligtelser, bilægge tvister eller fuldbyrde vores aftaler.

Cookies, web-beacons og lignende teknikker

 

Hvis du benytter vores websteder, tjenester, applikationer, meddelelser (herunder e-mail) og tilgår eller bruger værktøjer, kan vi anvende cookies, web-beacons og andre lignende teknikker til at lagre de oplysninger, du indtaster, for at give dig en bedre, hurtigere og mere sikker browseroplevelse.

 

Vi henviser til Gazelle cookiepolitik for en forklaring af cookies, web-beacons og lignende teknikker, hvordan vi bruger disse teknikker, og hvordan du kan kontrollere dem.

 

Børn

 

Vi anbefaler kraftigt, at forældre deltager aktivt i overvågningen af deres børn under seksten års aktiviteter på internettet. GAZELLE har generelt ikke til hensigt at indsamle personoplysninger fra og/eller kommunikerer generelt ikke forsætligt med børn. Hvis vi imidlertid har brug for at kommunikere med et barn, vil vi bestræbe os på at give forældrene eller de lovlige værger en rimelig mulighed for at give deres samtykke, før vi anvender barnets personoplysninger, undtagen hvis vi blot besvarer barnets spørgsmål eller betjener barnet på dettes anmodning.

 

Ændringer af politik

 

Vi kan fra tid til anden ændre denne fortrolighedserklæring. Vi giver dig besked, når vi opdaterer fortrolighedserklæringen, men vi opfordrer dig også til at læse denne politik regelmæssigt. Denne politik blev sidst opdateret den 15. marts 2018.

 

 

Dine rettigheder

 

Du kan desuden til enhver tid anmode om oplysninger om de personoplysninger, vi lagrer om dig, deres oprindelse, modtagere eller type af modtagere, som oplysningerne gives til, samt formålet med lagringen, og du kan have ret til at anmode om rettelse, blokering og/eller sletning af dine personoplysninger. Du kan med henblik herpå kontakte os via e-mailadressen angivet nedenfor.

 

Spørgsmål, feedback og databeskyttelsesrådgiver

 

Du bedes sende dine spørgsmål og kommentarer til fortrolighed til [email protected]. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren via dennes e-mailadresse.