Gazelles erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Anvendelsesområde

Denne Gazelle-erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder indsamling, anvendelse og andre former for behandling af personoplysninger foretaget af Royal Dutch Gazelle/Royal Dutch Gazelle ("Royal Dutch Gazelle N.V.") i forbindelse med vores serviceydelser, tjenester, Gazelle-produkter og dette websted.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Royal Dutch Gazelle N.V. (Wilhelminaweg 8, 6951 BP, Dieren, Holland) er den juridiske enhed med ansvar for al indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Gazelles produkter, serviceydelser, tjenester og websteder.

Royal Dutch Gazelle N.V. er en del af Pon Holdings B.V., koncernens tilknyttede selskaber og datterselskaber ("Pon"). Royal Dutch Gazelle N.V. og Pon er forpligtet til at overholde og beskytte de personoplysninger, du udleverer til os.

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Personoplysninger er information, der identificerer dig som person eller relaterer til en identificerbar person. Når du vælger at registrere dine personoplysninger, kontakte os eller at gå ind på vores websteder, behandler vi visse personoplysninger om dig. Vi behandler disse personoplysninger for at:

 1. kommunikere med dig på en individuel måde og for at informere dig om Gazelles produkter eller serviceydelser/tjenester i overensstemmelse med, hvad du valgt
 2. yde kundeservice, herunder service i forbindelse med køb af serviceydelser/tjenester og produkter, opfylde garantiforpligtelser og gennemføre tilbagekaldelse af produkter i forbindelse med vores egne serviceydelser/tjenester og fra relaterede virksomheder samt for at behandle forespørgsler eller klager
 3. administrere og ekspedere dine køb af Gazelle-produkter, herunder varetage økonomiske transaktioner og logistik
 4. administrere din Gazelle-konto
 5. administrere din deltagelse i eventuelle konkurrencer, kampagner, spørgeundersøgelser eller brug af webstedet
 6. foretage markedsanalyse og forbedre vores virksomhed, service og Gazelles produkter, eller for at udvikle nye forretningsmuligheder, serviceydelser, tjenester og produkter
 7. foretage statistisk analyse og rapportering
 8. stille tjenester til rådighed på internettet
 9. kommunikere med deltagere og tilbyde et loyalitetsprogram
 10. stille appfunktionalitet til rådighed, herunder afsende relevante kommercielle budskaber
 11. informere om kommende kampagner og markedsføring, herunder direkte marketing og re-targeting
 12. aggregere og/eller anonymisere personoplysninger med det formål at generere andre data til vores anvendelse
 13. overholde vores juridiske forpligtelser, bilægge tvister eller håndhæve vores aftaler
 14. Beskyttelse af dit Gazelle-produkt
 15. som det fremgår på anden vis på det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles

Vi behandler disse personoplysninger

Alt efter hvilke websteder, produkter, tjenester eller serviceydelser du bruger, behandler vi bestemte personoplysninger. Vi behandler følgende personoplysninger.

Personoplysninger, som du udleverer til os:

 • Dette er personoplysninger, som du indtaster, når du bruger vores websteder, produkter, tjenester eller serviceydelser. Disse oplysninger omfatter bl.a. dit navn, din adresse, dit køn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din alder, din fødselsdato, de Gazelle-produkter, du har købt, det kontonavn og den adgangskode, du opretter, bankoplysninger ved køb af Gazelle-produkter mv.

Oplysninger indhentet via sensorer:     

 • Nogle af vores produkter er udstyret med en eller flere sensorer eller anvender sensorer på de enheder, hvor produkterne stilles til rådighed. Sådanne sensorer er f.eks. gps-modtagere, Wi-Fi- eller Bluetooth-modtagere, kameraer og touchskærme.
 • I overensstemmelse med formålene med behandling af sådanne oplysninger indhentet via sensorer om dig og de anvendte enheder bliver de sendt til Royal Dutch Gazelle N.V. og andre tredjeparter, som skal bruge disse oplysninger til at levere de aftalte serviceydelser/tjenester til Royal Dutch Gazelle N.V.

Metadata:        

 • Dette er data, som indsamles eller genereres automatisk, når du bruger Gazelles websteder, produkter, tjenester eller serviceydelser. Metadata indhentes eller genereres ofte ved brug af en computer eller en enhed, når du sender data via et computernetværk, f.eks. internettet. Disse data indeholder data, der kan blive anvendt af brugerfladen eller i enhedsaktiviteter samt IP-adresser, entydige enheds-id'er, MAC-adresser for Wi-Fi og Bluetooth-enheder, cookies og data fra selve computeraktiviteten.

Sådan behandler vi dine personoplysninger                 

I tabellen nedenfor har vi beskrevet de forskellige behandlingsmåder, de pågældende personoplysninger og de formål, vi behandler dem til, samt det juridiske grundlag for behandlingen:

Behandlingsmåder

Behandlede personoplysninger

Formål med behandlingen af personoplysninger

Juridisk grundlag

Kontaktformular til kundeservice

- For- og efternavn, postnummer, telefonnummer og e-mailadresse

Ovennævnte formål: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 og 15

Opfyldelse af en kontrakt eller legitim interesse

Deltagelse i produktpromovering, events eller online forum

-         For- og efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Ovennævnte formål: 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 og 15

Samtykke eller legitim interesse

Besøg på vores websteder (cookies)

-         Metadata

Bemærk: Få mere at vide ved at læse Gazelles politik for cookies

Ovennævnte formål: 6, 7, 8, 11, 12, 13 og 15

Samtykke eller legitim interesse

Aftale om besøg på et Gazelle Testcenter

-         For- og efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Ovennævnte formål: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 og 14

Samtykke eller legitim interesse

Anvendelse af et Gazelle-tilsluttet produkt.

Den senest kendte placering af dit Gazelle-produkt.

Det ovenfor beskrevne formål: 14.

Samtykke eller legitimt interesse.

Anvendelse af Gazelle-appen: Geofencing.

"Den senest kendte placering af dit Gazelle-produkt."

De ovenfor beskrevne formål: 4, 8, 10.

Samtykke.

Anvendelse af Gazelle-appen: Ture.

Placerings- og turdata for dit Gazelle-produkt.

De ovenfor beskrevne formål: 4, 8, 10.

Samtykke.

Anvendelse af Gazelle-appen: Interaktion med trafiklys.

Lokations-information fra din telefon. For yderligere oplysninger henvises til den tilsvarende privatlivspolitik i Gazelle-appen.

De ovenfor beskrevne formål: 4, 8, 10.

Samtykke.

Vores legitime interesser omfatter bl.a. markedsføring, annoncering, sikkerhed, forebyggelse (af kriminalitet), it-styring, undersøgelse og analyse af vores produkter eller serviceydelser, forretningsstyring, juridiske anliggender, intern styring.

Du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage, hvis du har givet det til behandling af dine personoplysninger, ved at sende en anmodning om tilbagetrækning af dit samtykke til [email protected].

Sådan videregiver eller overfører vi dine personoplysninger

Vi gør opmærksom på, at Royal Dutch Gazelle N.V. er en virksomhed i Pon-koncernen, og at der kan være afdelinger (f.eks. it, marketing mv.) i Pon-virksomheder forskellige steder i verden. Derfor kan dine personoplysninger blive videregivet og/eller overført til andre virksomheder i koncernen eller til andre Pon-virksomheder i verden. Du kan se listen med vores virksomheder og deres beliggenhed her: http://www.pon.com/en/our-business/bedrijven.

Royal Dutch Gazelle N.V. kan vælge også at videregive dine personoplysninger til tredjeparter til bestemte former for behandling på vegne af Royal Dutch Gazelle N.V. og for at muliggøre de serviceydelser/tjenester, de stiller til rådighed for os. Dette kan omfatte serviceydelser/tjenester, som f.eks. webhosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreekspedition, informationsteknologi og relateret infrastrukturetablering, kundeservice, maillevering, revision mv. Royal Dutch Gazelle N.V. kan også vælge at videregive dine personoplysninger til tredjeparter for at give dem tilladelse til at sende dig markedsføringsmeddelelser, alt efter hvad du har valgt i profilindstillinger mv. Royal Dutch Gazelle N.V. kræver, at disse tredjeparter behandler og beskytter dine personoplysninger behørigt.  Royal Dutch Gazelle N.V. sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Royal Dutch Gazelle N.V. eller Pon kan vælge at omstrukturere, fusionere eller på anden vis sælge eller afhænde en virksomhed til anden side. Hvis en sådan virksomhed har forbindelse til Gazelle, kan en sådan overdragelse af ejerskab omfatte overførsel af dine personoplysninger til den nye ejer og dennes rådgivere.

Ellers videregiver vi kun dine personoplysninger, hvis det kræves eller er tilladt i henhold til lovgivning i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at forebygge eller bekæmpe svindel, for at bilægge tvister eller af andre presserende legitime årsager, som under omstændighederne vejer tungere end beskyttelsen af dine personoplysninger, f.eks. hvor det drejer sig om beskyttelse af vores virksomhed og vores personales sikkerhed.

Hvis du vælger at få en ordre fra Gazelle-webshoppen leveret til en forhandler, kan dine personlige oplysninger deles med den valgte forhandler.

Når du forsikrer dit Gazelle-produkt, kan personoplysninger deles med forsikringsselskabet med henblik på at tegne en forsikringspolice. For behandling af dine personoplysninger af forsikringsselskabet henviser vi dig til forsikringsselskabets integritetspolitik (se forsikringspolitik). I tilfælde af anmeldelse af din Gazelle-produkt som værende forsvundet, kan placeringen af din Gazelle-produkt også deles med forsikringsselskabet og det involverede selskab i genfinding.

Hvis du vælger at benytte et privat leasingtilbud fra Gazelle, enten via vores hjemmeside eller via en af vores forhandlere, kan personoplysninger deles med leasingfirmaet for at anmode om et leasingtilbud. For behandlingen af dine personoplysninger af leasingfirmaet henviser vi dig til leasingfirmaets integritetspolitik (se leasingaftale).

Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Royal Dutch Gazelle N.V. træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller ulovlig behandling af personoplysninger. Dette kan omfatte beskyttelse af registreringsformularer, kryptering af data og spærring af adgang til dine personoplysninger.

Bemærk, at nogle tredjelande ikke tilsikrer en behørig grad af beskyttelse af dine personoplysninger. Men du kan være sikker på, at Royal Dutch Gazelle N.V. træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og holde dine personoplysninger fortrolig. Ved overførsel fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen anser for ikke at have passende foranstaltninger, har vi truffet behørige foranstaltninger, standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen, til at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af beskrivelsen af disse foranstaltninger ved at kontakte [email protected].

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt eller tilladt til det eller de formål, som oplysningerne er indhentet til, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

De anvendte kriterier for fastlæggelse af vores opbevaringsperioder omfatter følgende: 

 • Varigheden af vores relation med dig og levering af vores serviceydelser/tjenester til dig (f.eks. så længe du har en konto hos os eller fortsætter med at bruge vores serviceydelser/tjenester).
 • Om der er en lovpligt, som vi er pålagt (f.eks. bestemte love, der kræver, at vi opbevarer oplysninger om dine transaktioner i en bestemt periode, inden vi kan slette dem).
 • Om opbevaring tilrådes i lyset af vores juridiske stilling (f.eks. med hensyn til relevante forældelseslove, retsforfølgning eller myndighedsefterforskning). 

Cookies, webbeacons og lignende webfunktioner

Hvis du bruger vores websteder, tjenester, applikationer, kommunikationsmetoder (herunder e-mail) og opretter adgang til eller anvender webfunktioner, vil vi eventuelt anvende cookies, webbeacons og andre lignende teknologier til at opbevare oplysninger for at give dig en bedre, hurtigere og sikrere internetoplevelse som bruger.

I Gazelles politik for cookies kan du læse en beskrivelse af cookies, webbeacons og lignende webfunktioner, hvordan vi bruger disse teknologier, og hvordan du kan brugerindstille, hvordan de må anvendes.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at kontrollere, rette, opdatere, skjule, begrænse adgangen til eller slette personoplysninger, gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger eller anmode om en elektronisk kopi af dine personoplysninger med det formål at sende den til en anden virksomhed (i det omfang at du har ret hertil ifølge gældende lovgivning), kan du kontakte os via [email protected]. Vi svarer på din henvendelse i henhold til den gældende lovgivning.

I din anmodning bedes du redegøre for så klart som muligt, hvilke personoplysninger din anmodning vedrører.  Af hensyn til din beskyttelse vil vi eventuelt kun behandle anmodninger vedrørende de personoplysninger, som er relateret til den e-mailadresse, som du bruger til at sende anmodningen til os, og vi vil eventuelt skulle bekræfte din identitet, inden vi behandler din anmodning.  Vi forsøger at imødekomme din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder inden for eventuelle lovmæssigt påbudte tidsrammer. 

Kontakt, spørgsmål, tilbagemelding og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte os på [email protected].

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via [email protected]. Du har ret til at indgive en klage hos datatilsynet i dit land, eller hvor en overtrædelse af registerlovgivning angiveligt finder sted.

Ændringer af erklæringen

Vi kan fra tid til anden vælge at ændre denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi opslår den ændrede erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Om nødvendigt informerer vi dig, når vi ændrer erklæringen om beskyttelse af personoplysninger. Denne erklæring er senest ændret: 01. november 2023.