Fietsende kinderen zijn taalkanjers

17 maart 2017
Fietsen Kinderfietsen

Een kleuter die voor het eerst zonder zijwieltjes rondfietst. Voor veel ouders is dit een ‘Facebook-momentje’ dat ze snel met familie, vrienden en bekenden willen delen. Dat valt te begrijpen. Het is iets waar je als ouder trots over kunt vertellen. Op het moment suprême, maar ook jaren nadien. Je weet je nog precies te herinneren hoe je het fietsen hebt aangeleerd en hoe graag je kind er vervolgens op uit trok. Met de fiets ging een wereld open.

Leer je kinderen fietsen!

Als ouder doe je er goed aan om kinderen al vroeg te leren fietsen. Eerst op de kinderfiets, later zelfstandig op een gewone tweewieler. Uit onderzoek blijkt namelijk dat fietsen de ontwikkeling stimuleert en prestaties in de klas ten goede komt. Kinderen zijn beter in spelling en lezen als ze zich matig hebben ingespannen op de fiets. Die conclusie mogen we trekken na onderzoek van twee Britse universiteiten (Coventry en Bournemouth).

Prestatietest

De onderzoekers selecteerden negen meisjes en negen jongens met een gemiddelde leeftijd van jonger dan tien jaar. Zij legden een prestatietest af die registreert hoe kinderen scoren als het gaat om lezen, begrip, spelling en rekenen. De test werd op verschillende dagen gehouden na wisselende voorbereidingen: na twintig minuten van rust en na twintig minuten van fietsen op een ergometer met een hogere en wat lagere hartslag.

Breng je kinderen met de fiets naar school

De prestaties in lezen en spelling verbeterden na de matige inspanning (bij de lagere hartslag) aanzienlijk. Het begrip en rekenvermogen daarentegen niet. Belangrijkste les van dit Britse onderzoek: als je je kind wilt laten uitblinken in taal, breng hem of haar dan niet met de auto naar school. In de plaats daarvan vergezel je je kind met de fiets en rijden jullie in een normaal tempo naar het schoolplein. Ook voor jezelf is het uitstapje in de buitenlucht fijn.