Blog

Blog van Gazelle - Lees onze verhalen

Ben je benieuwd naar de verhalen achter onze (elektrische) fietsen, leuke verhalen, nieuwtjes en anders nieuws van Koninklijke Gazelle? Lees onze blog en blijf op de hoogte.

Scholen zijn weer begonnen

24 augustus 2018
Fietsen Bikes

In de weken direct na de start van de scholen vragen wij om alert te blijven bij het passeren van scholieren op de fiets en bij oversteeksituaties of zelfs de auto in de eerste schoolweek te laten staan en zo de schoolroute te mijden. Zodra het werk begint en ook de scholen starten, is het voor iedereen weer even wennen aan de drukte in het verkeer. In de zomer rijden de helft minder auto’s op de weg. Na de vakantie loopt dit weer op naar 8 miljoen auto’s. Deze ‘nieuwe’ drukte zorgt in september helaas voor een verdubbeling van het aantal verkeersslachtoffers onder 12-jarige fietsers. Lees hier de tips om kinderen goed voor te bereiden op de route naar school.

Fietsen als middel bij bereiken Global Goals

31 juli 2018
Fietsen Bikes

In september 2015 werden op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York 17 nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld. Deze Global Goals zijn een wereldwijde oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen, en te zorgen dat alle mensen van vrede en welvaart kunnen genieten. Als duurzame vervoerswijze en gezonde dagelijkse activiteit kan de fiets een grote rol spelen bij het bereiken van deze doelen.