Hur laddar man ett elcykelbatteri?

Genom att ladda batteriet regelbundet kan du se till att din elcykel alltid är redo för nästa åktur. Om du är osäker på hur elcykelbatteriet ska laddas har vi sex enkla steg som du kan följa.

1. Lossa batteriet

Lås upp batteriet med nyckeln till batterihöljet och ta av batteriet från elcykeln. Detta är det första steget i batteriladdningen.

2. Sätt in batteriet i laddaren

Kontrollera att batteriet sitter säkert på plats i laddaren och att kontakterna är ordentligt sammanförda.

3. Vänta tills lampan lyser grönt

När du ser ett grönt ljus vet du att batteriet har laddats ordentligt.

4. Sätt batteriet på plats igen

Kontrollera att anslutningen blir bra när du skjuter in batteriet igen.

5. Lås

Använd nyckeln för att låsa fast batteriet på ett säkert sätt.

6. Åk iväg!

Nu är du redo för nästa åktur.

Category:
Copyright © 2024 Koninklijke Gazelle

This website uses cookies to improve and analyze the website and to ensure that you see relevant ads. By agreeing, you give permission for the use of the cookies set on our website.

  • Functional cookies
  • Analytical cookies
  • Social Media cookies
  • Advertisement cookies