Garanti på din elcykel

Den lagstadgade garantin gäller för alla artiklar du köper av oss. Lagstadgad garanti betyder att en produkt bör vara och göra det som rimligen kan förväntas av den. Utöver detta ger Gazelle också en egen garanti för sina cyklar och komponenter.

Vår egen garanti och fabriksgarantin förklaras vidare nedan. Dessa extra utfärdade garantier avviker inte från den lagstadgade garantin.

Garanti med Gazelle

Gazelle ger upp till tio års garanti för material och tillverkningsfel på ramen och odämpade framgafflar som gäller om hantering, användning och underhåll är normala. En garanti på fem år ges för dämpade framgafflar. En femårig garantiperiod gäller för lackering på ramen och framgafflarna. Komponenter på din cykel omfattas av två års garanti med förbehåll för att användning och underhåll är normala.