Integritetspolicy för Royal Dutch Gazelle

Tillämplighet

Denna sekretesspolicy för ROYAL DUTCH GAZELLE gäller för insamling, användning och andra former av behandling av personuppgifter av Royal Dutch Gazelle (”GAZELLE”) i samband med vår tjänst, varumärkesprodukter för GAZELLE och denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner och samtycker du till villkoren i denna sekretesspolicy.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

GAZELLE (Wilhelminaweg 8, 6951 BP, Dieren, Nederländerna) är den juridiska person som har ansvar för all insamling och behandling av dina personuppgifter i samband med varumärkesprodukterna, tjänsterna och webbplatserna för GAZELLE.

GAZELLE är en del av Pon Holdings B.V. och dess närstående dotterbolag (”Pon”). GAZELLE och Pon förbinder sig att respektera och skydda din integritet och säkerheten för de personuppgifter som du delar med oss.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Om du bestämmer dig för att registrera dina personuppgifter hos oss, kontaktar oss eller besöker våra webbplatser samlar vi in några av dina personuppgifter. Vi kan använda dessa personuppgifter för följande ändamål:

 1. för att kommunicera med dig på ett personligt sätt eller informera dig om varumärkesprodukter och/eller tjänster från GAZELLE,
 2. för att tillhandahålla kundservice, inklusive service gällande köp av tjänster och/eller produkter, för att uppfylla garantikrav och produktåterkallelser för vårt eget tillhandahållande av tjänster och det för närstående företag, och för att hantera klagomål och förfrågningar om information,
 3. för att hantera ditt köp av varumärkesprodukter för GAZELLE inklusive ekonomi- och logistikhantering,
 4. för att hantera ditt konto hos GAZELLE,
 5. för att hantera ditt deltagande i tävlingar, kampanjer, enkäter eller webbplatsfunktioner,
 6. för att göra marknadsundersökningar och förbättra vår affärsverksamhet, tjänster och GAZELLE-varumärkesprodukter,
 7. för att göra statistiska analyser och beskriva dem i rapporter,
 8. för att tillhandahålla tjänster på internet,
 9. för att kommunicera med deltagare och tillhandahålla ett lojalitetsprogram,
 10. för att tillhandahålla appfunktioner, inklusive att skicka relevanta marknadsföringsmeddelanden,
 11. för att meddela framtida reklam- och marknadsföringsinformation, inklusive för direktmarknadsföring och nya målangivelser,
 12. för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister och verkställa våra avtal,
 13. om annat anges vid eller runt den tid då personuppgifter samlas in.
 14. för att, om tillämpligt och med din tillåtelse, förse Bureau FRIS med platsinformation och teknisk information om fordonet för spårningsändamål (se också artikel 7 i sekretesspolicyn) [princip: 1].

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka specifika data vi samlar in beror på vad du använder och hur du använder det. I allmänhet samlar vi in och använder tre kategorier av uppgifter:

 

Uppgifter som du tillhandahåller

Detta är de uppgifter som du själv anger när du besöker våra webbplatser eller använder våra produkter eller tjänster. Dessa uppgifter inkluderar ditt namn, adress, kön, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, GAZELLE-produkter som du har köpt, kontonamnet och lösenordet som du skapar, bankuppgifter för betalning av GAZELLE-produkter o.s.v.

Uppgifter som samlas in via sensorer

Många produkter är försedda med en eller flera sensorer eller använder sensorerna för de enheter på vilka produkterna är monterade. Exempel på sensorer är GPS-mottagare, wifi- eller Bluetooth-mottagare, en kamera och pekskärmar.

 I enlighet med ändamålen skickas de uppgifter om dig som samlas in via sensorerna och enheterna till GAZELLE och andra externa parter som behöver uppgifterna för att förse GAZELLE med de avtalade tjänsterna.

Metadata

Detta är uppgifter som samlas in eller automatiskt genereras medan GAZELLEs webbplats, produkter eller tjänster används. Metadata samlas ofta in eller genereras när du använder en datorenhet eller när du skickar data via ett datornätverk, såsom internet. Dessa data inkluderar information som du använder i användargränssnittet och under andra enhetsaktiviteter samt IP-adresser, unika enhets-ID:n, MAC-adresser för wifi- och Bluetooth-enheter, cookies och uppgifter om datoraktiviteter. 

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Nedan anger vi för varje insamlingsmetod vilken kategori av personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål vi gör det:

Insamlingsmetod

Kategorier av personuppgifter som samlas in


Syfte med att använda personuppgifter

Prenumeration på nyhetsbrev

-       De uppgifter som du tillhandahåller

De ovannämnda ändamålen: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 och 13

Kontaktformulär för vår kundtjänst

-       De uppgifter som du tillhandahåller

De ovannämnda ändamålen: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 och 13

Skapande av ett GAZELLE-konto

-       De uppgifter som du tillhandahåller

 

De ovannämnda ändamålen: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13

Användning av Gazelle Connect-appen

- Uppgifter som du tillhandahåller

- Uppgifter som samlas in via sensorer

- Metadata

De ovannämnda ändamålen:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Registrering av varumärkesprodukt för GAZELLE

-       De uppgifter som du tillhandahåller

De ovannämnda ändamålen: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13

Köp av GAZELLE-produkter via webbplatsen

-       De uppgifter som du tillhandahåller

De ovannämnda ändamålen: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13

Deltagande i en kampanj, ett evenemang, en tävling eller ett webbforum

-       De uppgifter som du tillhandahåller

De ovannämnda ändamålen: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 och 13

Besök på våra webbplatser (cookies)

-          Metadata.

Obs! Mer information finns i GAZELLEs cookiepolicy

De ovannämnda ändamålen: 6, 7, 8, 11, 12 och 13

Inloggning via sociala medier på våra webbplatser

-       De uppgifter som du tillhandahåller

Obs! Vi får aldrig tillgång till ditt konto – vi ser bara ditt kontonamn och de meddelanden du skickar.

De ovannämnda ändamålen: 1, 6, 7, 8, 11, 12 och 13

 

Om du väljer att registrera dina personuppgifter på ett av de ovanstående sätten och uttryckligen ger ditt tillstånd eller besöker våra webbplatser och godkänner cookies ger du GAZELLE och dess leverantörer tillstånd att samla in, lagra, använda eller publicera dina personuppgifter för rättsliga ändamål eller behandla uppgifterna i enlighet med de ovanstående ändamålen.

Om du har givit tillstånd till att dina personuppgifter behandlas har du rätt att återkalla detta när som helst.

Hur delar eller överför vi dina personuppgifter?

Du bör vara medveten om att GAZELLE är en del av en verksamhetsgrupp inom Pon och att avdelningar (såsom marknadsförings- och IT-avdelningar) kan ingå i Pons världsomfattande verksamheter. Som ett resultat av detta kan dina personuppgifter delas över hela världen med och/eller överföras till andra verksamhetsgruppföretag eller andra Pon-affärsenheter.

GAZELLE kan också dela dina personuppgifter med externa parter för att utföra aktiviteter för GAZELLEs räkning. GAZELLE kräver att dessa externa parter behandlar och skyddar dina personuppgifter med omsorg. Utöver de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy kommer GAZELLE inte att sälja, hyra ut, leasa eller erbjuda dina personuppgifter till externa parter så att de kan använda dem för sina egna syften.

GAZELLE eller Pon kan sälja (en del av) ett bolag till ett annat företag. Om ett sådant företag är relaterat till GAZELLE kan en sådan överföring av egendom inkludera överföring av dina personuppgifter till den nya ägaren.

Vi kommer bara att publicera dina personuppgifter om detta är tillåtet eller bemyndigas enligt lag, är nödvändigt för att förhindra eller bekämpa bedrägeri, är nödvändigt för att lösa tvister eller är nödvändigt för andra legitima behov som under omständigheterna uppväger dina integritetsintressen, såsom säkerheten för vårt företag och vår personal.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

GAZELLE kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig behandling. Detta kan inbegripa användning av skyddade registreringsformulär, kodning av data och restriktioner för åtkomst till dina personuppgifter.

Vissa länder har inte en tillräcklig nivå av skydd för personuppgifter. Du kan dock lita på att GAZELLE vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder gällande konfidentialiteten för och åtkomsten till dina personuppgifter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Efter att du har avanmält dig eller tagit bort ditt konto kommer dina personuppgifter att tas bort inom rimlig tid.  För detta har vi en policy för bevarandetid och lagrar bara de personuppgifter som krävs för att följa rättsliga krav, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Cookies, spårningspixlar och liknande tekniska lösningar

Om du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, tillämpningar, kommunikationstjänster (såsom e-post) och tillbehör kan vi erbjuda cookies, spårningspixlar och andra liknande tekniska lösningar för lagring av information för att kunna ge dig en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse.

Se vår GAZELLE-cookiepolicy för att få en förklaring av cookies, spårningspixlar och liknande tekniska lösningar, hur vi använder dem och hur du kan hantera dem.

Barn

Vi råder föräldrar att aktivt övervaka de webbrelaterade aktiviteterna för sina barn under 16 års ålder. GAZELLE kommer under inga förhållanden att försöka samla in barns personuppgifter och kommer inte avsiktligt att kommunicera med barn. Om vi dock kommunicerar med ett barn kommer vi att ge föräldern eller vårdnadshavarna möjlighet att ge tillstånd innan vi använder barnets personuppgifter, om vi inte bara besvarar en fråga eller ett önskemål från ett barn.

Policyändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna sekretesspolicy för GAZELLE vid olika tidpunkter. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar i vår sekretesspolicy, men ber dig också att regelbundet kontrollera sekretesspolicyn. Denna sekretesspolicy ändrades senast den 15 mars 2018.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få åtkomst till dina personuppgifter, att se ursprunget till dessa uppgifter och att veta vilka instanser som tar emot dessa uppgifter samt de ändamål för vilka dina uppgifter data lagras. Du har också rätt att begära rättelse, blockering och/eller borttagning av dina uppgifter. Du kan göra detta genom att skriva till e-postadressen nedan.

Frågor, synpunkter och personuppgiftsombud,

Skicka dina frågor och kommentarer om integritet till [email protected] Personuppgiftsombudet kan också kontaktas via ovanstående e-postadress.