Sekretesspolicy för Gazelle

Tillämpning

Den här sekretesspolicyn för Gazelle reglerar insamling, användning och andra former av behandling av personuppgifter av Royal Dutch Gazelle/Royal Dutch Gazelle (“Royal Dutch Gazelle N.V.”) relaterat till våra tjänster, våra Gazelle-produkter och den här webbplatsen.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Royal Dutch Gazelle N.V. (Wilhelminaweg 8, 6951 BP, Dieren, Nederländerna) är den juridiska person som har ansvar för all insamling och all behandling av dina personuppgifter i samband med Gazelles produkter, tjänster och webbplatser.

Royal Dutch Gazelle N.V. är en del av Pon Holdings B.V. dess närstående företag och dotterbolag (“Pon”). Royal Dutch Gazelle N.V. och Pon förbinder sig att respektera och skydda din integritet och säkerheten för de personuppgifter som du delar med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter är information som identifierar dig som individ eller som relateras till en identifierbar individ. När du väljer att registrera dina personuppgifter, kontakta oss eller besöka våra webbplatser, kommer vi att behandla vissa av dina personuppgifter. Vi behandlar dessa personuppgifter för följande ändamål:

 1. för att kommunicera med dig på ett personligt sätt eller informera dig om Gazelles produkter och tjänster i enlighet med dina val;
 2. för att tillhandahålla kundservice, inklusive service gällande köp av tjänster och produkter, uppfylla garantikrav och produktåterkallelser för våra egna tjänster och från närstående företag, och för att hantera klagomål och förfrågningar;
 3. för att administrera och slutföra dina inköp av Gazelles produkter, inklusive ekonomi- och logistikhantering;
 4. för att administrera ditt Gazelle-konto;
 5. för att hantera ditt deltagande i tävlingar, kampanjer, enkäter eller webbplatsfunktioner;
 6. för att utföra marknadsundersökningar och förbättra vår affärsverksamhet, våra tjänster och våra Gazelle-produkter eller utveckla nya affärsverksamheter, tjänster och produkter;
 7. för att utföra statistiska analyser och rapporter;
 8. för att tillhandahålla tjänster på internet;
 9. för att kommunicera med deltagare och tillhandahålla ett lojalitetsprogram;
 10. för att tillhandahålla appfunktioner, inklusive att skicka relevanta marknadsföringsmeddelanden;
 11. för att meddela framtida reklam- och marknadsföringsinformation, inklusive för direktmarknadsföring och nya målangivelser;
 12. för att sammanställa och/eller anonymisera personuppgifter för att kunna generera andra uppgifter för vår användning;
 13. för att efterfölja våra rättsliga krav, lösa tvister och verkställa våra avtal;;Skydda din Gazelle-produkt.
 14. som på annat sätt angetts vid eller vid ungefär den tidpunkt som informationen insamlats.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Exakt vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilka webbplatser, produkter eller tjänster du använder. Vi behandlar följande personuppgifter.

Personuppgifter du förser oss med:

 • Detta är de personuppgifter som du anger när du använder våra webbplatser, produkter eller tjänster. Dessa uppgifter inkluderar t.ex. namn, adress, kön, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, Gazelle-produkter som du har köpt, kontonamn och lösenord som du skapar, bankuppgifter för betalning av Gazelle-produkter o.s.v.

Uppgifter som samlas in via sensorer:  

 • Vissa av våra produkter är försedda med en eller flera sensorer eller använder sensorerna för de enheter på vilka produkterna tillhandahålls. Exempel på sensorer är GPS-mottagare, Wi-Fi- eller Bluetooth-mottagare, en kamera och pekskärmar.
 • I enlighet med de syften för behandling kommer de uppgifter om dig och de använda enheterna insamlade via sensorerna att skickas till Royal Dutch Gazelle N.V. och annan tredje part som behöver uppgifterna för att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till Royal Dutch Gazelle N.V.

Metadata:        

 • Detta är uppgifter som samlats in eller automatiskt genereras när Gazelles webbplatser, produkter eller tjänster används. Metadata samlas ofta in eller genereras när du använder en dator eller enhet eller när du skickar data via ett datornätverk, såsom internet. Dessa data inkluderar data som används av användargränssnittet eller enhetsaktiviteter samt IP-adresser, unika enhets-ID:n, MAC-adresser för Wi-Fi och Bluetooth-enheter, cookies och uppgifter från själva datoraktiviteterna.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?                       

I tabellen nedan beskrivs behandlingssätt: personuppgifter och ändamål för behandling av personuppgifter samt rättslig grund för behandlingarna:

Behandlingssätt

Personuppgifter som behandlas

Ändamål för behandling av personuppgifter

Rättslig grund

Kontaktformulär för kundtjänst

-         Förnamn och efternamn, postnummer, telefon och e-postadress

De ovannämnda ändamålen: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 och 15

Fullgörande av ett avtal eller legitima intressen

Delta i produktkampanj, event eller onlineforum

-         Förnamn och efternamn, adress, telefon och e-postadress

De ovannämnda ändamålen: 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 och 15

Samtycke eller legitima intressen

Besök våra webbplatser (cookies)

-         Metadata

Obs! Mer information finns i Gazelles cookiepolicy

De ovannämnda ändamålen: 6, 7, 8, 11, 12, 13 och 15

Samtycke eller legitima intressen

Använda en ansluten Gazelle-produkt.

Den senast kända platsen för din Gazelle-produkt.

Det ovan beskrivna ändamålet: 14.

Samtycke eller berättigat intresse.

Använda Gazelle-appen: Geofencing.

Den senast kända platsen för din Gazelle-produkt.

De ovan beskrivna ändamålen: 4, 8, 10.

Samtycke.

Använda Gazelle-appen: Turer.

Plats- och resedata för din Gazelle-produkt.

De ovan beskrivna ändamålen: 4, 8, 10.

Samtycke.

Använda Gazelle-appen: Interaktion med trafikljus.

Platsinformation för din telefon. För mer information, se den motsvarande integritetspolicyn i Gazelle-appen.

De ovan beskrivna ändamålen: 4, 8, 10.

Samtycke.

Våra legitima intressen inkluderar: marknadsföring, reklam, säkerhet, brottsförebyggande, IT-hantering, forskning rörande och analys av våra produkter och tjänster, företagsledning, rättsliga frågor, intern förvaltning.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter genom att skicka begäran om ditt tillbakadragande till [email protected].

Hur delar eller överför vi dina personuppgifter?

Du bör vara medveten om att Royal Dutch Gazelle N.V. är en del av en verksamhetsgrupp inom Pon och att avdelningar (såsom IT- och marknadsföringsavdelningar) kan ingå i Pons världsomfattande verksamheter. Som ett resultat av detta kan dina personuppgifter delas över hela världen och/eller överföras till andra verksamhetsgruppsföretag eller andra Pon-affärsenheter. En lista över våra företag och deras platser finns här: http://www.pon.com/en/our-business/bedrijven.

Royal Dutch Gazelle N.V. kan dela dina personuppgifter även med tredje part för vissa behandlingsaktiviteter för Royal Dutch Gazelle N.V.:s räkning och för att underlätta de tjänster de tillhandahåller oss. Detta kan inkludera leverantörer av tjänster som webbhotell, dataanalys, betalningshantering, orderhantering, informationsteknik och relaterat tillhandahållande av infrastruktur, kundtjänst, e-postleverans, revision och andra tjänster. Royal Dutch Gazelle N.V. kan också dela dina personuppgifter med tredje parter, för att de ska kunna skicka marknadsföringsmeddelanden till dig i enlighet med dina val. Royal Dutch Gazelle N.V. kräver av dessa tredje parter att de ska behandla och skydda dina personuppgifter med vederbörlig omsorg.  Royal Dutch Gazelle N.V. säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Royal Dutch Gazelle N.V. eller Pon kan omorganisera, gå samman med eller på annat sätt sälja eller avyttra (delar av) en verksamhet till ett annat företag. Om ett sådant företag är relaterat till Gazelle kan en sådan överföring av äganderätt inkludera överföring av dina personuppgifter till den nya ägaren och hans rådgivare.

Vi kommer i annat fall bara att publicera dina personuppgifter om detta krävs eller bemyndigas enligt lag, är nödvändigt för att förhindra eller bekämpa bedrägeri, är nödvändigt för att lösa tvister eller är nödvändigt för andra legitima behov som under omständigheterna uppväger dina integritetsintressen, såsom säkerheten för vårt företag och vår personal.

Om du väljer att låta en beställning från Gazelle-webbutiken levereras till en återförsäljare, kan dina personuppgifter delas med den valda återförsäljaren.

När du försäkrar din Gazelle-produkt kan personuppgifter delas med försäkringsbolaget för att teckna en försäkringspolicy. För behandlingen av dina personuppgifter av försäkringsbolaget hänvisar vi dig till försäkringsbolagets integritetspolicy (se försäkringspolicy). Om din Gazelle-produkt rapporteras som försvunnen kan även platsen för din Gazelle-produkt delas med försäkringsbolaget och det företag som är involverat i återhämtningen.

Om du väljer att använda ett privat leasingerbjudande från Gazelle, antingen via vår webbplats eller via en av våra återförsäljare, kan personuppgifter delas med leasingbolaget för att begära ett leasingerbjudande. För behandlingen av dina personuppgifter av leasingbolaget hänvisar vi dig till leasingbolagets integritetspolicy (se leasingavtal).

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Royal Dutch Gazelle N.V. kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig behandling. Detta kan inbegripa användning av skyddade registreringsformulär, kryptering av data och restriktioner för åtkomst till dina personuppgifter.

Observera att vissa länder inte tillhandahåller en rimlig nivå av skydd för dina personuppgifter. Du kan emellertid var säker på att Royal Dutch Gazelle N.V. kommer att vidta lämpliga åtgärder för att dina personuppgifter ska vara konfidentiella och skyddade. Vi har, för överföringar från EES till länder som inte bedöms som adekvata av Europeiska kommissionen, vidtagit lämpliga åtgärder, standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta [email protected].

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller personuppgifter så länge som behövs eller tillåts enligt det ändamål för vilket de inhämtats och enligt tillämpliga lagar. 

Villkoren som används för att bestämma bevarandetiden inkluderar: 

 • Den tid vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller dig våra tjänster (t.ex. så länge som du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda våra tjänster);
 • Om det finns rättsliga krav som gäller oss (om t.ex. vissa lagar kräver att vi för register över dina transaktioner under en viss period innan vi kan radera dem); eller
 • Om bevarande är lämpligt i enlighet med vår rättsliga ståndpunkt (t.ex. avseende gällande tillämpliga stadgar för begränsningar, rättstvister eller utredningsuppgifter). 

Cookies, spårningspixlar och liknande tekniska lösningar

Om du använder våra webbplatser, tjänster, tillämpningar eller kommunikationstjänster (såsom e-post) och har åtkomst till eller använder våra verktyg kan vi använda cookies, spårningspixlar och andra liknande tekniska lösningar för lagring av information för att kunna ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

Läs Cookie Statement Gazelle om du vill ha en beskrivning av cookies, spårningspixlar och liknande tekniska lösningar, hur vi använder dessa tekniker och hur du kan styra dessa tekniker.

Dina rättigheter

Om du vill begära att få granska, korrigera, uppdatera, upphäva, begränsa eller ta bort personuppgifter eller göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, eller om du vill begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att skicka dem till ett annat företag (såtillvida dessa rättigheter getts dig enligt tillämplig lag), kan du kontakta oss via [email protected]. Vi kommer att besvara din begäran enligt tillämplig lag.

I din begäran måste du ange så tydligt som möjligt vilka personuppgifter din begäran gäller.  För att skydda dig får vi bara implementera begäranden som gäller de personuppgifter som hör ihop med den e-postadress som du använder för att skicka begäran till oss, och vi måste kanske verifiera din identitet innan vi kan implementera din begäran.  Vi kommer att fullgöra din begäran som snart det är möjligt och i varje händelse inom gällande rättsliga tidsramar. 

Kontakt, frågor, synpunkter och personuppgiftsombud

Om du har några frågor om den här sekretesspolicyn kontaktar du oss på [email protected].

Du kan också kontakta vårt personuppgiftsombud via [email protected]. Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet i ditt land eller din region eller där en påstådd överträdelse av tillämplig dataskyddslag inträffar.

Policyändringar

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy vid olika tidpunkter. Ändringarna träder i kraft när vi publicerar den reviderade sekretesspolicyn. Om det är nödvändigt kommer vi att informera dig när vi ändrar sekretesspolicyn. Den här policyn har senast ändrats den: 01 November 2023.