Hur lär sig barn att cykla

För vuxna är cykling ett idealiskt, hälsosamt och miljömedvetet färdsätt. Men hur är det med barn? Är det lika bra för barn att cykla som det är för vuxna? Hur lär man barn att cykla på bästa sätt? Och vid vilken ålder är det säkert för barn att sätta sig på cykeln? Det ska vi berätta.

Hur lär sig barn att cykla?

Varför är det så bra för barn att cykla? Vad gör cyklingen för barnen?

Cykling är bra för miljön och ger även många andra fördelar för barn och deras utveckling.

1. Cykling är bra för lederna. Cykeln bär upp det mesta av kroppsvikten, vilket innebär att lederna ansträngs mindre och därmed utsätts för mindre påfrestningar. Dessutom ser den cirkulära och balanserade rörelsen till att viktiga näringsämnen transporteras till lederna.

2 Cykling stärker musklerna. När man cyklar använder man stora muskelgrupper, och inte bara i benen. Även arm- och axelmusklerna såväl som sätesmusklerna och magmusklerna används, och till och med musklerna i ryggen.

3 Cykling stärker immunförsvaret. Barn som cyklar regelbundet har ett bättre immunförsvar och producerar fler vita blodkroppar och andra viktiga ämnen i blodet. Dessa skyddar kroppen mot virus och andra patogener. 

4. Cykling främjar utvecklingen. Att cykla är bra för sinnena och perceptionen. Barnen lär sig att koordinera flera olika saker och utföra dem samtidigt: trampa, styra, bromsa och hålla balansen. Dessutom lär de sig att vara uppmärksamma på omgivningarna och reagera på dem i tid.

5. Att cykla är bra för dig. Förutom de fysiska fördelarna är det bra för barn att vara ute och cykla i friska luften. De kan rensa tankarna och få nya intryck när de rör på sig, istället för att sitta framför en skärm av något slag. Cykelturer på landet är som balsam för själen – för hela familjen!

Vid vilken ålder kan barn lära sig att cykla?

Det är svårt att säga något generellt om vid vilken ålder ditt barn är redo att cykla, eftersom alla barn utvecklas i sin egen takt. Det är viktigt att tänka på att i synnerhet små barn har ett smalt perspektiv. Det innebär att de ännu inte kan avgöra exakt vilken riktning som ett ljud kommer ifrån. Dessutom kan de inte bedöma avstånd särskilt bra, och i början har de svårt att skilja på höger och vänster. Inte heller barnens balanssinne är lika välutvecklat som det är hos vuxna.

Därför rekommenderar vi att du noga bedömer ditt barns motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och personlighet innan ni ger er ut och cyklar tillsammans. Om barnet lätt blir distraherat och har svårt att koncentrera sig är det troligen för tidigt att ens tänka på att börja cykla.

Då kan det vara bättre att börja med en springcykel. Ofta börjar barn i två- till treårsåldern med att använda en springcykel, eftersom den hjälper dem att utveckla sina färdigheter och sitt balanssinne. När ditt barn känner sig säkert på springcykeln kan ni ta nästa steg: att cykla på en riktig cykel (kanske med stödhjul i början). För de flesta barn blir detta aktuellt i tre- till fyraårsåldern.

Lära barn att cykla

Börja med att lära ditt barn det som är grundläggande för cykling. Några exempel är hur man använder styret och pedalerna, hur man bromsar på rätt sätt och hur man stiger på och av.

Därefter kan du hjälpa barnet att känna sig säkert på cykeln genom att öva tillsammans på en lugn och säker plats med jämn mark. Det kan till exempel vara en tom parkering eller den egna gården. Låt barnet öva på att starta, stanna, bromsa och styra på jämn mark. När barnet har lärt sig det grundläggande kan ni öva på att trampa och styra på sluttande och ojämn mark.

Det är också viktigt att lära barnet ett säkert trafikbeteende. Här ingår att använda hjälm och hålla tillräckligt långt avstånd till andra cyklister. Försäkra dig om att barnet förstår att man alltid måste följa trafikreglerna och alltid se upp för fordon, cyklister och fotgängare.

Sist men inte minst är det viktigt att komma ihåg att det tar tid att lära sig cykla. Var tålmodig och stödjande, och uppmuntra barnet att lära sig. Om barnet känner sig osäkert eller har svårt att lära sig cykla finns det flera alternativ. Du kan använda en springcykel eller en sparkbräda, sätta stödhjul på cykeln eller ta reda på om det erbjuds cykellektioner för barn där ni bor.

Så blir ditt barn säkert på cykeln

Först av allt: se till att ditt barn alltid använder cykelhjälm. Hjälmen ska ha CE-märkning, och den ska varken vara för stor eller för liten. Den ska sitta stadigt. Bäst är att låta barnet själv välja hjälm, så blir det roligare att använda den!

Till och med det år de fyller åtta får barn cykla på trottoaren eller gångbanan om cykelbana saknas. Därefter måste de använda cykelbanan.

Särskilt under den mörka årstiden ska barn bära ljusa kläder, helst med reflexer. Med ljusa kläder kan barn bli synliga för andra trafikanter på 130 meters avstånd.

Att ha rätt däckstorlek är också viktigt. På så sätt känner barnet att det har full kontroll över cykeln och alltid kan sätta båda fötterna i marken. Den här tabellen visar vilken däckstorlek som är rätt för ditt barn:

Barnets längd i centimeter

112–125

125-140

140-160

Från 160

Från 170

Däckstorlek i tum

18

20

24

26

28

Källa: www.adac.de

Har du några frågor om barn och cykling? Då kan du (och dina barn) besöka någon av våra återförsäljare. Där besvarar personalen gärna alla dina frågor.

Om dina barn fortfarande är för små för att cykla själva kan du lätt och säkert ta med dem på cykeln i en barnsits. Detta är en annan sak som våra återförsäljare gärna hjälper dig med, och de kan också montera sitsen på din cykel eller elcykel.

Category:
Copyright © 2024 Koninklijke Gazelle

This website uses cookies to improve and analyze the website and to ensure that you see relevant ads. By agreeing, you give permission for the use of the cookies set on our website.

  • Functional cookies
  • Analytical cookies
  • Social Media cookies
  • Advertisement cookies