Vad gör du om du råkar ut för en olycka med elcykeln?

Trots att du alltid är så försiktig och hänsynsfull när du åker på din elcykel hände det: en elcykelolycka. Vi hoppas förstås att du klarade dig undan helskinnad och utan skador. I den här artikeln ska vi förklara hur du bör agera om en olycka inträffar och vad som är bra att tänka på efteråt. Du kommer också att få några tips om hur du kan minimera olycksrisken.

Gazelle orange

Vilka åtgärder är viktiga om en elcykelolycka inträffar?

Om du blir inblandad i en elcykelolycka eller bevittnar en sådan rekommenderar vi att du följer stegen nedan:

 1. Sätt dig själv och andra som är inblandade i olyckan i säkerhet. Om du har kört omkull på en trafikerad väg eller cykelbana ska du flytta dig åt sidan så snabbt som möjligt, och om så är möjligt föra andra som är inblandade i olyckan i säkerhet.
 2. Säkra olycksplatsen.
 3. Kontakta vid behov räddningstjänst och polis.
 4. Ge första hjälpen om så behövs.
 5. Ta foton av olycksplatsen och eventuella skador som orsakats av olyckan. Bevis i samband med olyckan kan bli viktiga när du senare ska göra en skadeanmälan.
 6. Ta vittnenas kontaktuppgifter. Om det rör sig om en större olycka kan vittnesuppgifterna vara mycket viktiga.
 7. Be att få personuppgifter på alla som är inblandade i olyckan. Personuppgifterna kan vara mycket viktiga för försäkringsbolagets handläggning av din skadeanmälan.
 8. Även om du inte kan upptäcka några skador rekommenderar vi att du genomgår en läkarundersökning för att vara på den säkra sidan.
Gazelle Grenoble

Hur kollar du bäst vilka skador din elcykel fått efter en olycka?

Om du har råkat ut för en olycka med din elcykel eller kört omkull med den rekommenderar vi att du snarast besöker någon av Gazelles återförsäljare. Även om du inte kan upptäcka någon skada direkt efter olyckan kan batteriet, displayen, motorn eller styret ändå ha skadats. Sådana skador kan inte bara bli dyra, utan även farliga. Ett skadat batteri kan eventuellt självantända, och ett skadat styre kan gå sönder medan du cyklar och orsaka ett fall.

De här riskerna ska du absolut undvika, och om någon komponent är skadad ska den bytas ut av en expert så att du inte riskerar ytterligare en olycka. Du ska också kontrollera att du har en bra försäkring som ger dig täckning i händelse av en olycka.

Undvika olyckor

Naturligtvis är det bäst att förebygga olyckor av alla de slag innan de inträffar. Se till att alltid:

 • Åka med lyset på. Särskilt under den mörkare delen av året är det mycket viktigt att synas bra i trafiken.
 • Använda hjälm. Att använda hjälm är absolut nödvändigt, särskilt med tanke på den högre hastighet som är möjlig med en elcykel eller en snabb elcykel.
 • Sträcka ut armen för att signalera att du tänker svänga, så att andra trafikanter får veta det i god tid.
 • Bromsa i god tid och aldrig köra för nära trafikanten framför dig. Håll alltid avståndet till bilen eller cyklisten som är framför dig, så att du får en tillräckligt lång bromssträcka.
 • Undvik att bli distraherad. Vi rekommenderar att du aldrig lyssnar på musik eller använder din telefon till samtal eller annat medan du åker. Håll alltid ögon och öron öppna, så att du är fullt medveten om din omgivning.
 • Cykla aldrig när du är alkoholpåverkad. Låt elcykeln eller cykeln stå om du har druckit alkohol. Detta är en risk som du alltid ska undvika. Här kan du läsa allt om promillegränser vid användning av cyklar och elcyklar.
 • Se till att du känner till de viktigaste trafikreglerna, så att du kan åka säkert på din elcykel var du än befinner dig.

Ta alltid en testrunda på din elcykel innan du ger dig ut i trafiken. Då kan du öva i lugn och ro, och koncentrera dig helt på elcykeln utan att bli distraherad av trafiken. Besök någon av Gazelles återförsäljare. Där kan du se olika modeller och provköra dem kostnadsfritt. På så sätt kan du försäkra dig om att du känner dig bekväm med din elcykel innan du dessutom måste koncentrera dig på trafiken och trafikreglerna.

Category:
Copyright © 2024 Koninklijke Gazelle

This website uses cookies to improve and analyze the website and to ensure that you see relevant ads. By agreeing, you give permission for the use of the cookies set on our website.

 • Functional cookies
 • Analytical cookies
 • Social Media cookies
 • Advertisement cookies