Råd om elcyklar

Inspektera elcykeln – när och varför?

Precis som när du köper en bil behöver du tänka på framtida kostnader i form av underhåll av din elcykel. Bara med regelbundna kontroller kan du aktivt förlänga livslängden för din Gazelle, och experterna i cykelaffären kan i ett tidigt skede upptäcka fel som annars skulle kunna bli kostsamma. 

Elcykeldelar som behöver bytas ut är ofta dyra. Med detta i åtanke kan du spara mycket pengar genom att vårda din elcykel väl och underhålla den regelbundet på egen hand, till exempel genom att själv reparera cykeldäcken. Ett optimalt lufttryck skyddar däcken och fälgarna, så du ska alltid pumpa dem på rätt sätt. Genom att rengöra och underhålla kedjan eller drivremmen slipper du frekventa reparationer, och att testa bromsarna kan rädda dig från farliga trafiksituationer.

Den här sidan informerar om hur ofta din elcykel behöver inspekteras, vilka förebyggande åtgärder som behöver vidtas och vad ett underhållsbesök kan kosta.

Inspektera elcykeln – när och varför?

Hur ofta behöver en elcykel inspekteras?

Du bör låta en specialist inspektera din elcykel minst en gång om året. Bäst är att boka in ett besök hos återförsäljaren direkt när du köper din elcykel. Elcykelboomen kommer knappast att upphöra och därför blir det allt svårare att boka inspektionstider, särskilt på våren och sommaren. Därför rekommenderar vi att du bokar in det årliga underhållet i god tid. 

Underhållet är alltid en investering i din Gazelle-elcykels livslängd. Potentiella problem upptäcks på ett tidigt stadium och kan åtgärdas.

Om ett fel uppstår i displayen innan det är dags för det årliga besöket eller om vissa av elcykelns komponenter orsakar problem är det bäst att boka ett verkstadsbesök direkt.

Hur ofta behöver en elcykel inspekteras?

Vad händer under en elcykelinspektion?

Under en inspektion genomgår din elcykel olika faser. En viktig komponent hos din elcykel eller snabba elcykel är den installerade programvaran, som blir regelbundet uppdaterad vid inspektionerna. Sådana programuppdateringar kan, till exempel, förbättra interaktionen mellan batteriet och motorn och på så sätt optimera räckvidden hos din Gazelle. Naturligtvis blir även den installerade elektroniken servad på samma gång. Batteriet, displayen, laddaren och kablarna kontrolleras noga. Belysningen på din Gazelle är också en viktig del av servicen. Här kan du läsa om hur du på bästa sätt hanterar problem med cykellyktorna.

Alla fysiska komponenter servas också. Är växlarna fortfarande korrekt inställda, eller behöver kablarna bytas ut eller smörjas? Även drivremmen eller kedjan kontrolleras av specialisten, och vid behov spänns den eller byts ut. Bromssystemet kontrolleras för slitage, bromskraften justeras i enlighet med sin funktion och slitdelar som till exempel bromsbelägg byts ut. Bottenfästet kontrolleras också, och byts ut vid behov.

 

Slutligen inspekteras hjulen och ekrarna noga för att upptäcka felaktigheter. Beroende på vilken cykelhandlare som utför inspektionen kan även andra tjänster ingå. Du måste själv bestämma vilket ytterligare underhållsarbete som ska ske på verkstan och vad du själv kan göra hemma.

Vad händer under en elcykelinspektion?

Vad kostar en elcykelinspektion?

Kostnaden för elcykelinspektionen beror på vilka tjänster du vill inkludera och vad reservdelarna kostar. Därför är det värt besväret att underhålla dyra komponenter, som till exempel bromssystemet, elektroniken och batteriet under året. Slitaget på elcykeln beror också på körsträckan, belastningen och miljöförhållandena. Även cykelverkstadens läge påverkar inspektionspriset.

I allmänhet kan du emellertid förvänta dig en kostnad på 450–900 kronor för servicen, exklusive kostnaden för reservdelar. I vissa fall täcks inspektionskostnaden helt eller delvis av cykelförsäkringen.

Vad kostar en elcykelinspektion?

Elcykelns första inspektion

Elcykeln behöver få sin första inspektion senast när ett kalenderår har gått efter inköpet. Hur stora påfrestningar din elcykel eller snabba elcykel utsätts för beror på din åkstil och miljöförhållandena.