Råd om elcyklar

Vilka regler gäller för elcykel?

Elcyklar blir alltmer populära som transportmedel. Samtidigt är elcyklar ett hälsosammare, billigare och mer miljövänligt alternativ till bilar. Eftersom elcyklar har annan utrustning och når högre hastigheter än vanliga cyklar så finns det regler som du behöver känna till.

Vilka regler gäller för elcykel?

Regler för elcyklar

När du cyklar på en elcykel gäller samma trafikregler som för vanliga cyklar. Men det finns några undantag:

  • Elcykeln ska inte ha mer än en motor.
  • Motorn får bara ge dig stöd när du trampar.
  • Motorns effekt får inte överstiga 250 watt.
  • Motorn får endast ge stöd upp till max 25 kilometer i timmen.
  • För cyklister över 15 år är det inte obligatoriskt att använda hjälm, men det rekommenderas starkt. Om du är under 15 år är du skyldig att använda hjälm.
  • Med en godkänd barnstol får du transportera ett barn under 10 år om du är över 15 år.
  • Elcyklar omfattas av standardreglerna för bromsar, belysning och annan utrustning.

Det är också viktigt att vara medveten om att du ofta färdas betydligt snabbare än andra cyklister. Andra trafikanter kanske inte hör att du närmar dig, eller hör dig dåligt, och det kan vara svårt för dem att uppskatta din hastighet. Det är därför en bra idé att visa hänsyn och cykla långsammare i tät trafik, vid korsningar och vid dålig sikt för att undvika farliga situationer.