Råd om elcyklar

Elcykelproblem

Startar inte din elcykel, eller har du upptäckt ett fel? Det är frustrerande när saker och ting inte fungerar. Men ta det lugnt! Orsakerna kan vara många, men lösningarna ännu fler. I den här artikeln kan du läsa om vad du själv kan göra i vissa situationer, och det är dags att kontakta en expert.

Problèmes de vélo électrique

Problem med elcykelns batteri

Är ditt elcykelbatteri fulladdat, men fungerar ändå inte?

Förklaringen kan vara att batteriet inte laddas som det ska. Först kan du kontrollera om det är laddkabeln som är problemet och om den fortfarande är hel. Om felet inte orsakas av laddkabeln avråder vi dig bestämt från att själv kontrollera och öppna batteriet. Ett elcykelbatteri är mycket komplicerat och ska bara monteras isär av experter. Ta med dig batteriet till någon av våra återförsäljare om det är svårt att ladda det.

 

Kan du inte lossa batteriet från elcykeln?

Om du inte kan lossa elcykelns batteri ska du försöka ta reda på om det är låset eller hållaren som orsakar problemet. Här är några exempel på varför batteriet kan vara svårt att ta av, och hur du kan lösa problemet: 

  • Vänta inte för länge när batteriet börjar bli svårt att ta av. Även om det bara är lite svårt att lossa batteriet rekommenderar vi att du underhåller batterilåset med olja, så att det blir enklare att sätta i och ta av.

  • Om batterilåset har fastnat kan det bero på att låscylindrarna inte fungerar som de ska och att nyckeln inte kan vrida om dem. Om så är fallet kan det vara svårt att lossa batteriet från hållaren. Kontrollera att du har ett skydd för nyckelhålet så att inget vatten kan tränga in och få låset att rosta. Har det ändå blivit rostigt? Besök en Gazelle-återförsäljare som kan åtgärda problemet.

  • Om nyckeln till batterilåset bara går att vrida en aning kanske den inte är tillräckligt långt införd. Då kan det hjälpa att använda olja och att skjuta in och dra ut nyckeln flera gånger.

  • Det är också möjligt att elcykelbatteriet expanderar med tiden, vilket gör det svårt att ta ut ur hållaren. Om du ser ett mellanrum mellan höljets halvor ska du besöka en specialist som på ett säkert sätt kan byta ut batteriet.
Problem med elcykelns batteri

Problem med elcykelns motor

Om du har problem med motorn på din elcykel eller om du inte längre får någon motorassistans kan det ofta hjälpa att stänga av motorn via displayen, vänta i tio sekunder och sedan starta om den. Ofta kan problemet lösas med en omstart. Du kan också pröva med att ta av batteriet, vänta en liten stund och sedan sätta tillbaka det igen. Om det fortfarande inte fungerar när du trycker på batteriets startknapp ska du besöka någon av våra återförsäljare och få experthjälp.

Problem med elcykelns display

Om elcykeldisplayen inte tänds eller är felaktig kan du pröva de följande två åtgärderna:

1. Kontrollera att displayen är ordentligt ansluten. Se efter att displayen verkligen sitter på plats i hållaren – om den inte är tillräckligt långt införd når inte kontakterna varandra. Kontrollera även att alla kablar till elcykelns display är hela och korrekt anslutna.

2. I bruksanvisningen finns information om de felmeddelanden som kan visas. Om ditt felmeddelande inte finns med, eller om du inte kan lösa problemet på egen hand, rekommenderar vi att du besöker en Gazelle-återförsäljare där du kan få hjälp.

Problem med elcykelns display

Problem med elcykelns kedja

Om du har problem med kedjan eller drivremmen på din elcykel har vi en checklista som kan hjälpa dig att hitta problemet:

  • Se efter om kedjan löper rakt eller inte. Placera kedjan på en mellanväxel och granska den i ögonnivå för att se efter om de båda växelförarna är exakt inriktade under kuggarna. Det måste de vara för att växlingen ska fungera smidigt.

  • Om kedjan hoppar av kedjeringen kan orsaken vara att avståndet mellan den stora kedjeringen och den yttre plattan inte är ordentligt justerat. Avståndet ska alltid vara 1–3 mm.

  • Om kedjan halkar av är den förmodligen för löst spänd, eller också är kuggarna för slitna. Rådfråga en expert för att avgöra om kedjan behöver spännas eller bytas.

  • Kom ihåg att regelbundet rengöra och smörja kedjan för att minimera slitaget på länkarna.

  • Om du tycker att det är svårt att öppna kedjeskyddet och åtgärda problemet själv kan du besöka någon av våra återförsäljare. De hjälper din elcykel att komma i toppform igen.
Problem med elcykelns kedja

Problem med att trampa elcykeln

Om du har problem med att trampa elcykeln eller om ljud hörs när du trampar ska du lyssna noga och försöka hitta orsaken. Ett knakande ljud när du trampar beror ofta på torra eller smutsiga vevlager. När du rengör din elcykel kan vatten tränga in i bottenfästet och orsaka korrosion, så kom ihåg att regelbundet smörja pedalgängorna – särskilt efter kontakt med vatten. 

Om bottenfästet fortfarande knarrar kan du också kontrollera kåporna eller dra åt vevarmen eller kedjeringarna. Slitna kedjeringar orsakar knarrande ljud när de slitna tänderna håller kedjelänkarna. 

Om du behöver hjälp med att felsöka eller reparera din elcykel rekommenderar vi att besöker en specialist hos någon av Gazelles återförsäljare.

Andra elcykelproblem

Om lyktan på din elcykel inte tänds eller om det blinkar kan orsakerna vara flera. Om lyktan inte fungerar trots att den är korrekt monterad är det möjligt att ljusfunktionen först behöver aktiveras hos en cykelaffär.

Om du har bytt lykta kanske den inte fungerar direkt på grund av att lyktans spänning inte motsvarar den angivna systemspänningen. I så fall ska du besöka närmaste cykelaffär och få spänningen justerad. 

Om baklyktan fungerar, men inte framlyktan, rekommenderar vi att du kontrollerar kabeln. Korrosion i lyktkåpan kan orsaka kortslutning. Med en multimeter kan du kontrollera om strömmen fortfarande flödar. Om verktyget detekterar en spänning ska baklyktan lysa. Det innebär att strömförsörjningen via kabeln till lyktan som inte lyser är bruten, och att kretskortet kan vara felaktigt. Därför ska du kolla om lyktan fungerar med en annan strömkälla. 

Om du behöver hjälp med detta eller om du har andra problem med din elcykel som du inte kan lösa själv rekommenderar vi alltid att du besöker någon av våra återförsäljare.

los.