Elcykel motor

Problem med elcykelmotorn

Innan vi tittar närmare på elcykelmotorns potentiella problem kan det vara bra att förstå hur den fungerar. En elcykel ger cyklisten tramphjälp med kraften från en elmotor. Kraften genereras av att batteri som finns på cykelramen eller i pakethållaren. Elcykelmotorn är vanligtvis centralt placerad på cykeln eller på ett av hjulen. Smarta sensorer mäter trampkraften, hastigheten och pedalrotationen, och ser till att motorn tillhandahåller rätt mängd assistans. 

Här kan du få veta vilka typer av problem som kan uppstå med elcykelmotorer och vad du kan göra för att lösa dem.

Vilka typer av problem kan inträffa?

Elcykelns motor ger ingen assistans. Det kan finnas många orsaker till att en elcykelmotor inte fungerar som den ska. Dessa orsaker kan vara direkt relaterade till motorn, men även andra faktorer kan spela in. Till exempel kan displayen vara defekt, eller batteriet tomt. Få information om hur motorassistansen kan svikta och om du kan åtgärda problemet själv, eller om du bör söka experthjälp.

Vilka typer av problem kan inträffa?

Displayen

Om displayen eller den inbyggda datorn inte fungerar kan det bero på att kontakterna har rostat på grund av fukt eller kyla, och att de därför orsakar störningar i elöverföringen. Detta kan i sin tur leda till att displayens funktion blir felaktig eller att den helt slutar fungera. Många displayer kan lätt avlägsnas från hållaren, så att du själv kan kontrollera kontakterna. För andra modeller kan du behöva lossa en skruv längst ner för att kunna ta bort displayen. Ofta räcker det med att helt enkelt sätta tillbaka displayen för att kontakterna ska återanslutas. Om detta inte löser problemet kan du torka av kontakterna med en torr trasa. Använd inga fuktiga trasor eller rengöringsprodukter, eftersom de kan skada kontakterna.

Dessutom kan du starta om displayen och hoppas att en återställning löser ditt motorproblem. Om varken en återställning eller en återinsättning av displayen hjälper kan du besöka någon av våra Gazelle-återförsäljare och låta deras experter hjälpa dig.

Batteriet

Om du har problem med din elcykelmotor kan även batteriet vara orsaken. Ibland händer det att batteriet inte sitter ordentligt på plats i sin hållare. I så fall kan du som en snabb lösning använda skumgummi för att fylla eventuella tomrum mellan höljet och ramen. På längre sikt är det emellertid bäst att få detta problem åtgärdat på en verkstad.

Precis som med displayen kan fukt tränga in i batteriets kontakter, vilket kan få motorassistansen att svikta. Om detta är fallet kan du ta bort batteriet från hållaren, kontrollera alla kontakter och torka av dem med en torr trasa. Om batteriet har en god anslutning till kontakterna bör motorn fungera utan problem.

Motorproblem på grund av batteriet kan även orsakas av ett defekt kretskort. I så fall behöver en expert byta ut kretskortet eller hela batteriet.

Batteriet

Sensorerna

Om elcykelns motor inte fungerar kan orsaken även vara defekta sensorer. Sensortekniken reglerar motorns kraftöverföring till drivsystemet. Den ser till att ge dig en bra körkänsla och en optimal och effektiv assistans. Defekter kan uppstå i motorns interna sensorer, som krävs för att mäta trampfrekvensen och kraftöverföringen. I detta fall ska du rådfråga en Gazelle-expert, eftersom sensortekniken är mycket känslig och komplex.

Ledningar och kontakter

Om du har problem med elcykelns motor kan orsaken även vara att kabelkontakterna har lossnat. Vibrationer under åkturen kan få stickkontakterna under displayen eller på styrstången att lossna. Om detta är fallet regleras inte längre motorn, och trampassistansen upphör. Om kablarna är dragna på ramens utsida är det lätt att själv kolla kabelkontakterna och återansluta lösa kablar.

Om kablarna är dragna inuti ramen ska du låta en specialist kontrollera dem för att undvika ytterligare skador.

Ledningar och kontakter